در حال بارگذاری فایل ...

چلو کره
به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
چلو کره

برنج ایرانی درجه یک کته ای قالبی تهدیگ نان، روغن حیوانی

چلو کباب نگینی (دو سیخ)
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰ تومان
چلو کباب نگینی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده حدوداا۱۶۰ گرمی و ۵۰ گرم سینه مرغ طعم داربا ادویه مخصوص، برنج ایرانی درجه یک کته ایی میکس کره و روغن حیوانی ،کره، لیمو یا نارنج ،گوجه کبابی ، بسته بندی ماکروویو

چلو جوجه کباب مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
۸۲,۳۰۰ تومان
چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص حدود۱۸۰گرم، برنج ایرانی درجه یک، کره، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، ،بسته بندی در ظرف ماکروویو بلافاصله بعد از پخت

چلو کباب لقمه
به سبد خرید افزوده شد!
۹۹,۰۰۰ تومان
چلو کباب لقمه

۲ سیخ کباب لقمه حدود ۲۲۰گرم، برنج ایرانی کته ایی، کره، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، بسته بندی در ظرف مایکروویو،

چلو کباب میکس
به سبد خرید افزوده شد!
۱۴۰,۰۰۰ تومان
چلو کباب میکس

یک سیخ گوشت سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص حدود۱۹۰گرم، یک سیخ کباب کوبیده حدود۸۰گرم، برنج ایرانی درجه یک کته ایی میکس کره وروغن حیوانی،، کره، لیمو یا نارنج ،گوجه کبابی، بسته بندی در ظرف مایکروویو

چلو کباب کوبیده
به سبد خرید افزوده شد!
۸۵,۰۰۰ تومان
چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده حدودا ۱۵۰گرم، برنج ایرانی کته ایی ، کره، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج،بسته بندی در ظرف مایکروویو

چلو جوجه کباب کته ای
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۳۳,۴۰۰ تومان
چلو جوجه کباب کته ای
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص ۲۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج کته ای ایرانی، ته دیگ، کره، گوجه کبابی، دورچین، پخت با ذغال (در ظرف مخصوص ماکروویو)
چلو جوجه کباب با استخوان (ران)
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۳۸,۴۰۰ تومان
چلو جوجه کباب با استخوان (ران)
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ با استخوان ۵۰۰گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی، کره، گوجه کبابی، دورچین، پیشنهاد ویژه، پخت با ذغال (در ظرف مخصوص ماکروویو)
چلو جوجه کباب مخصوص
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۳۳,۴۰۰ تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص ۲۵۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی کته ایی ته چین دار، کره، گوجه کبابی، دورچین، پخت با ذغال (در ظرف مخصوص ماکروویو)
چلو کباب کوبیده
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۳۲,۴۰۰ تومان
چلو کباب کوبیده
۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی کته ایی ته چین دار، کره، گوجه کبابی، دورچین، پخت با ذغال (در ظرف مخصوص ماکروویو)
چلو کباب لقمه
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۴۱,۳۰۰ تومان
چلو کباب لقمه
۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی حدود ۲۵۰گرم، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی کته ایی ته چین دار، کره، گوجه کبابی، دورچین، پخت با ذغال (در ظرف مخصوص ماکروویو)
چلو کباب میکس
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۳۸,۹۰۰ تومان
چلو کباب میکس
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۷۰ گرم برنج ایرانی کته ایی ته چین دار، کره، گوجه کبابی، دورچین، پخت با ذغال (در ظرف مخصوص ماکروویو)
چلو جوجه کباب با استخوان (ران)
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۹۱,۰۰۰ تومان
چلو جوجه کباب با استخوان (ران)
یک سیخ ران مرغ با استخوان حدود ۴۵۰گرم(وزن خام وقبل از پاک شدن میباشد) برنج ایرانی درجه یک تهچین دار زعفرانی ،کره، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج،دورچین در ظرف جدا،پیشنهاد ویژه
چلو جوجه کباب ران (بدون استخوان)
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۹۴,۲۰۰ تومان
چلو جوجه کباب ران (بدون استخوان)

برنج ایرانی درجه یک ته چین دار زعفرانی، حدود۳۰۰گرم گوشت(یکعدد ران مرغ بدون استخوان)، همراه گوجه کبابی،لیمو، کره، دورچین(در ظرف جدا)پیشنهاد ویژه ، بسته بندی ماکروویو

شماره تماس پشتیبانی
تهیه غذای شمس الشموس
تهیه غذای شمس الشموس
تهیه غذای شمس الشموس
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۱۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
۱۹:۰۰ - ۲۳:۰۰
ی
۱۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
۱۹:۰۰ - ۲۳:۰۰
د
۱۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
۱۹:۰۰ - ۲۳:۰۰
س
۱۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
۱۹:۰۰ - ۲۳:۰۰
چ
۱۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
۱۹:۰۰ - ۲۳:۰۰
پ
۱۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
۱۹:۰۰ - ۲۳:۰۰
ج
۱۱:۰۰ - ۱۸:۰۰
۱۹:۰۰ - ۲۳:۰۰
خیابان هاشمی بین یادگار و جیحون کوچه بیات بین کوچه شهریور و مهر
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تهیه غذای شمس الشموس می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین